Trivium, (többes számban: trivia) három út találkozását jelenti latinul. Trivia volt Diana istennő egyik legrégebbi jelzője. Hozzá tartoztak ugyanis az útelagázasok mind fizikai, mind akár szellemi értelemben.

Az útelagázás a döntések szimbóluma, amelyek nehézségét jól ismerik a magyar népdalok is:

„Két út van elöttem, melyikre induljak?

Kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzak?

Ha a szőkétől búcsúzom, a barna haragszik,

Így hát az én szívem soha meg nem nyugszik.

Két út van elöttem, melyikre induljak?

Kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzak?

A szőkétől búcsúzom piros pünkösd napján,

A barnától, a csalfától halálom óráján.”

No de mi történik akkor, ha valaki nem tud, vagy nem mer dönteni? A választ erre a kérdésre megadja az alábbi tuvai mese.

 

Badarcsi

 

Kolduló láma volt Badarcsi. Aalról aalra járt s kéregetett, abból élt.

Egyszer, ahogy bandukol a széles országúton, meglát egy

közeledő piros porfelhőt. Ahogy lejjebb szállt a por, akkora lett, mint egy jurta, majd olyan, mint egy ló, később, mint egy tehén s végül olyan lett, mint egy jókora juh. Azután is még mind kisebb és kisebb lett a porfelhő, olyanná vált, mint egy kecskegida. Mikor egészen közel ért hozzá, egy ürgévé zsugorodott össze. Az ürge füttyentett egyet, s belebújt egy lyukba.

„Csodálatos” – gondolta magában a láma, s továbbment az úton.

Az út hamarosan kettéágazott: az egyik út balra, a másik jobba.

Áll a láma s töri fejét:

„Ha jobbra megyek – megharagszik a bal út; ha balra térek –

neheztel a jobb út. Mit tegyek hát?”

Ál a láma s tűnődik. Végre kisütött valamit: hogy meg ne bántsa

egyik utat se, megindult szétterpesztett lábakkal, mindkét úton

egyszerre haladva.

Addig ment így, addig ment, míg hosszában ketté nem repedt.”

(Mese fordítása: Hegyi Imre)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.