Azt mesélik, hogy egy napon híres vallástudósok és az írást jól ismerő papok együtt utaztak egy hajón, amikor az viharba keveredett. Miután a vész elvonult, a hajósok egy kis szigeten kötöttek ki, hogy kijavítsák a sérüléseket.

Míg az ácsok az árbócokat javították, az utazók bejárták az apró földdarabot és egy öbölben egy remetére találtak, aki halászatból tartotta fent magát és egy rozoga kunyhóban lakott. A remete nagyon megörült a képzett embereknek, a maga szerény módján vendégül látta azokat és kérte, hogy imádkozzanak vele együtt; ők pedig örömmel teljesítették kérését.

Igen ám, de képzeljétek a papok és a tudósok megdöbbenését, amikor meghallották a remete fohászát, aki olyan szörnyű kiejtéssel mondta a szent szövegeket, hogy az „Áldott legyen az Úr!” helyett azt lehetett kihallani az imából, hogy „Átkozott legyen az Úr!” Rettenetesen leszidták az vénembert, aki kérlelni kezdte a bölcseket, hogy tanítsák meg hogyan kell helyes módon imádkozni.

A következő napokban felváltva tanítgatták az írástudatlan öreget az imákra; ő pedig igyekezett minél pontosban megjegyezni azokat. Amikor eljött az indulás napja, a tudósok vízre szálltak, és a remete nem győzött hálálkodni nekik.

Már naplemente volt, és jócskán eltávolodtak a szigettől, amikor furcsa kiáltozásra figyeltek fel az utazók. Hát lássatok csudát! A remete szaladt a hajó után kétségbeesetten a vízen. – “Nagy tudású bölcsek, segítsetek nekem, elfelejtettem a szent szavakat, amiket tanítottatok! Mondjátok el még egyszer, újra, hogyan kell helyesen imádkozni!”

A tudósok sokáig nem jutottak szóhoz, míg végül a legidősebb alázatosan azt mondta: “Testvérem, térj vissza bátran a szigetedre és folytasd pontosan úgy az imáidat, ahogy eddig tetted!”

(A történetnek több kultúrkörben sok változata ismert, van zsidó, szufi és keresztény verziója is, az utóbbit Szent Ambrussal mesélik.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.